Korepetycje - prowadzenie nauki języka angielskiego online - HomeTutor.pl

Korepetycje

 

Standardowe korepetycje to pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych ucznia i opanowywaniu materiału z bieżących lekcji. Jest to tok równoległy do toku nauczania w szkole. Przede wszystkim nauczyciel dba o zeszyt ucznia, sprawdza błędy w zapisie słów i gramatyki, sprawdza zadania i wypracowania. Tłumaczy raz jeszcze gramatykę przerabianą na lekcji i wykonuje z uczniem zadania z danego materiału przerabianego w szkole.

Zajęcia te różnią się poziomem w zależności stopnie wiedzy i umiejętności ucznia. 

Oferta nauki języka angielskiego

Chcesz się umówić na lekcję? Wyślij formularz: