Sukcesy - korepetycje z angielskiego dobrą metodą podniesienia swoich wyników - HomeTutor.pl

Sukcesy

Najlepszą miarą naszych osiągnięć są sukcesy naszych uczniów. Home Tutor może pochwalić się dobrymi wynikami słuchaczy na maturze ustnej (tak podstawowej, jak i rozszerzonej), której zdawalność sięga co najmniej 80% (mieliśmy ucznia po szkole zawodowej, który zdał maturę ustną z j. angielskiego na 65%, co również było dla nas, jak i dla niego ogromnym sukcesem). Aktualny najwyższy wynik to 100% na ujednoliconej maturze ustnej (od roku 2012). Matura pisemna zdawana jest również wysoko, nasz najlepszy wynik, którym możemy się pochwalić to 98% na poziomie rozszerzonym.

Z kolei najwyższy tegoroczny wynik z egzaminu ósmoklasisty to aż 98%!  Jednakże mieliśmy również osoby, które uczyły się gorzej, opuszczały często zajęcia, w tym przypadku średni wynik to 65% - 70%.

Jesteśmy szczególnie dumni z naszych uczniów podchodzących do certyfikatów języka angielskiego Cambridge. Większość z nich na zajęciach ćwiczyła część ustną i większość z nich otrzymała z niej ocenę 'exceptional', a najniższy poziom to 'good'. Również pozostałe części ćwiczone zdawane są przynajmniej na poziomie 'good', co wielu z nich pozwala na uzyskanie oceny B lub A na certyfikacie. Nigdy nie zdarzyło się, aby któryś z  naszych uczniów nie zdał egzaminu. Zawsze wiedzą oni na co zwrócić uwagę i jak wygląda poszczególna część egzaminu oraz na co egzaminatorzy zwracają uwagę.

Nasi słuchacze także z sukcesem zdali egzaminy takie jak egzamin resortowy MSZ, egzaminy biznesowe typu LCCI, BEC, egzaminy akademickie - IELTS, TOEFL. Przygotowujemy także do kursów studiów MBA i wszystkich rodzajów egzaminów wstępnych.

Pośród sukcesów nie może zabraknąć informacji o tych, którzy nie zdawali egzaminów. Wiele osób prywatnych decydowało się na wyjazd za granicę. Wszyscy oni nie mieli problemów w odnalezieniu się w nowym środowisku, wielu z nich zaczynało na niskim szczeblu, a wraz z poziomem zaawansowania językowego awansowali, z czego jesteśmy w szczególności dumni.

 

 

Oferta nauki języka angielskiego

Chcesz się umówić na lekcję? Wyślij formularz: